Onze oplossing

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Negatieve gedachten zoals ’ik ben niet waard’ kunnen psychisch problemen veroorzaken of versterken. Samen met je psycholoog ga je in gesprek of jou gedachten over jezelf, anderen en de wereld kloppen. We proberen die gedachten, ook wel cognities genoemd, positief te beïnvloeden en te veranderen. Daardoor verandert je gevoelstoestand en je doen en laten en verminderen uiteindelijk jouw psychische klachten.

Voor een negatief zelfbeeld. Als jij jezelf niet waardeert kan dat de basis zijn voor angsten, depressies of andere psychische problematiek. De therapie vindt plaats in een groep gelijkgestemden. De therapie kan plaats vinden naast de therapie voor angst, depressie of bijvoorbeeld eetproblemen.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapeutische methode voor volwassenen en kinderen die last blijven houden van ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s die zij hebben meegemaakt. De therapeut zal tijdens de therapie aan je vragen aan de ingrijpende gebeurtenis te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens; dit gebeurt om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart door de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, nu in combinatie met een afleidende taak. Zoals kijken naar de heen en weer bewegende vingers van de therapeut, voor jouw ogen, of het luisteren naar klikjes via een koptelefoon. Het resultaat is dat het in herinnering oproepen van de gebeurtenis de jou minder ‘raakt’; er lijkt meer afstand te zijn gekomen tot de ervaring, waardoor de schokkende ervaring een plek in jouw levensgeschiedenis kan krijgen

Inzichtgevende therapie is bedoeld om de achtergrond van jouw problemen op te helderen. Welke factoren zijn er in jouw gezin van herkomst, jouw eigen levensgeschiedenis, je gedrag die jouw klachten beïnvloeden of veroorzaken. Soms kom je er samen met je psycholoog achter dat ook erfelijke belasting een rol speelt.

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je dagelijks nodig bent om contact met anderen te maken en te houden! Om te leren om contact te maken met anderen en daarbinnen aan te geven wat je wel en wat je niet wilt, kun je een sociale vaardigheidstraining volgen. Je werkt in een groep mensen die tegen hetzelfde aanlopen als jou, dat betekent volop herkenning en de mogelijkheid om samen te oefenen!

EFT is een therapievorm die bestaat uit het beter leren (her)kennen van patronen in je relatie, je angsten en behoeftes durven benoemen, uit jullie patronen te stappen en steun en begrip aan de ander leren en durven vragen. Uit onderzoek is gebleken dat EFT beter werkt dan andere relatie therapieën.

IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie bij jou kunnen uitlokken als je daar gevoelig voor bent. De duur van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren zoals duur en ernst van de depressie. De duur varieert tussen de 8 en maximaal 20 gesprekken.