NIKA

Voor wie is NIKA?

NIKA is een kortdurend diagnostiek-en interventieprotocol en is bedoeld voor kinderen en hun ouders in de leeftijd vanaf ongeveer 6 maanden tot 12 jaar.

Sommige ouders vinden het niet alleen moeilijk om consequent te zijn, maar ook om hun kind goed te begrijpen. Sommige ouders hebben het gevoel dat hun kind sterker is dan zij en andere ouders voelen heel snel erge irritatie richting hun kind. Stress en/of nare ervaringen (recent of in het verleden) hebben invloed op hoe de ouder met het kind omgaat en/of hoe het kind op de ouder reageert. Ook kinderen met een speciale ontwikkelbehoefte kunnen invloed hebben hierop. Niet altijd is de ouder zich bewust van het patroon dat er is tussen ouder en kind. Of de ouder weet niet hoe het patroon doorbroken kan worden.

NIKA kan de ouder ondersteunen in het beter leren begrijpen van zijn of haar kind. Want pas als je je kind goed begrijpt, weet je beter wat je kan doen om je kind bijvoorbeeld beter te laten luisteren.

Wat is NIKA?
Met behulp van een interview, een vragenlijst en beeldopnames wordt er gekeken naar het patroon dat er is tussen ouder en kind.

Nadat het patroon in kaart is gebracht, wordt de ouder met behulp van de NIKA-interventie ondersteund in het veranderen van het patroon door samen de beelden te bekijken. De interventiefase bestaat uit maximaal vijf momenten waarop beeldopnames worden gemaakt, gevolgd door een afspraak waarin de beeldopname wordt besproken met de ouder.

NIKA maakt de ouder bewust van de invloed van zijn of haar eigen handelen op het welzijn en het gedrag van het kind én reikt concrete handvatten aan om verstorende opvoedgedrag te stoppen en op een prettige, helpende manier op het kind te reageren.

Bij Psychologisch centrum biedt Marijke Taekema, NIKA Practioner, dit diagnostiek-en interventieprotocol aan. Voor meer informatie over NIKA kunt u contact opnemen via marijke@psychologisch-centrum.nl

Tevens biedt Marijke Taekema supervisie aan NIKA-ouderbegeleiders.

bron: NIKA-nederland.nl