Kinderen

Vergoedingen

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen deze hulp wel via een aanvullende verzekering aanbieden.

Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen.

Sinds  januari 2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:

Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente

  • De huisarts
  • De medisch specialist
  • De jeugdarts

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor jeugd-GGZ. Met zo’n verwijzing is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit.

Onze praktijk heeft in de provincies Friesland, Overijssel en Drenthe een contract met de gemeenten. Dat houdt in dat de hulp aan uw kind, vergoedt wordt door de gemeente, mits u in het bezit bent van een verwijzing van de arts. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Zodra u de verwijzing heeft ontvangen kunt een u een afspraak maken bij onze assistente Betty.

Het hangt af van de ernst, de aard maar ook de duur van de problematiek van je kind, hoeveel gesprekken er nodig zijn. Je zult begrijpen dat als klachten al jarenlang spelen, deze nooit in 1 of enkele gesprekken verdwenen zullen zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om grondig te werk te gaan, dat maakt de kans op terugkomst van je klachten minder groot.

We willen je erop wijzen, dat beide gezaghebbende ouders toestemming dienen te geven voor behandeling van hun kind. Dit is in de Nederlandse wetgeving geregeld. Als jij als ouders met ons wilt praten over je kind, ben je van harte welkom in onze praktijk, ook als je geen toestemming hebt van de andere gezaghebbende ouder.

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het ons 48 uur van tevoren weten, dan kunnen we nog iemand anders inplannen. Zeg je later dan 48 uur af, dan zijn we genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Lees meer in de algemene voorwaarden.