Volwassenen

Tarief en duur gesprek

Een afspraak, ook de intake is 60 minuten, dat houdt in 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten verwerkingstijd voor de psycholoog. Zo’n afspraak voor jou alleen, kost € 107,-. Voor relatietherapie, of andere afspraken met (meer dan) twee personen, is 80 minuten. Dat houdt in 60 minuten gesprekstijd en 30 minuten verwerkingstijd voor de psycholoog.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de ernst, de aard, maar ook de duur van je problematiek. Je zult begrijpen dat als klachten al jarenlang spelen, deze nooit in een of enkele gesprekken verdwenen zullen zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om grondig te werk te gaan, dat maakt de kans op terugkomst van je klachten minder groot.

We raden aan, te overleggen met je zorgverzekeraar en te informeren naar een vergoeding. Geef daarbij aan dat onze begeleiding vergoedt wordt uit het Aanvullende pakket! De verschillen kunnen groot zijn: van een volledige vergoeding, of een maximaal aantal sessies tot helemaal niets.

De diensten van het Psychologisch centrum worden vergoed vanuit het aanvullende pakket en dat heeft voordelen, namelijk:

  • Je bent niet gebonden aan enkele gesprekken. Je kunt daardoor een behandeling afronden, zodat dit het effect van de behandeling vergroot
  • De vergoeding uit het aanvullende pakket heeft geen aanslag op het ‘eigen risico’ het eigen risico is vanaf 2014 E. 360,- of meer! je betaald dit eigen risico als je naar een psycholoog gaat die uit het basispakket wordt vergoed.
  • In veel gevallen is psychologische zorg die uit het aanvullende pakket wordt vergoed, bij een volledige behandeling goedkoper

Betaling en afzeggen

De betaling gebeurt middels factuur die jij per e-mail ontvangt.

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het minimaal 24 uur van tevoren weten, dan kunnen wij nog iemand anders inplannen. Zeg je later dan 24 uur af, dan zijn we genoodzaakt € 75,- in rekening te brengen.